Skatteregler firmagaver

Julen er en tid for glæde og taknemmelighed, og dette gælder også på arbejdspladsen. Firmajulegaver, medarbejdergaver og andre firmagaver er en fremragende måde at vise påskønnelse overfor medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. 

Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes specifikke regler for, hvordan disse gaver skal håndteres både for modtageren og for virksomheden, der giver dem. På denne side kan du finde nogle af de vigtigste regler og retningslinjer for firmajulegaver, personalegaver og andre gaver.

Hvad må virksomheder give i gave?

I princippet er der ikke nogen grænse for, hvad og hvor meget man må give til sine medarbejdere. Dog er gaver fra arbejdsgivere til medarbejdere mv. som regel skattepligtige efter gældende forhold. I den forbindelse er der en officiel skattefri bagatelgrænse for mindre goder, som justeres årligt. Det kan derfor være en god ide at holde sig opdateret på disse for at undgå skattemæssige problemer.

Hvor meget må en virksomhed give i julegave?

I 2024 er bagatelgrænsen fastsat til 1.300 kr. pr. medarbejder. Dette betyder, at arbejdsgiveren kan give fysiske gaver eller andre mindre personalegoder skattefrit til en medarbejder. Det er, så længe den samlede værdi ikke overstiger 1.300 kr. årligt.

Overstiger gaverne denne grænse, bliver hele gavens værdi skattepligtig. 

Skal man indberette firmajulegaver til SKAT?

Hvis den samlede værdi af gaver fra arbejdsgiveren overstiger 1.300 kr., skal det overskydende beløb medregnes som skattepligtig indkomst. Du er selv ansvarlig for at oplyse dette beløb på din årsopgørelse.

Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at selvom beløbet overstiger beløbsgrænsen på 1.300 kr., så bliver din julegave ikke beskattet, hvis den har en værdi på op til 900 kr. Overstiger julegaves værdi de 900 kr., skal gaven beskattes.

Hvis medarbejderen modtager andre gaver i løbet af året til en samlet værdi på f.eks. 500 kr. udover sin julegave på 900 kr. Så vil de 500 kr. være skattepligtige.

Som medarbejder
Gavebeløbet skal oplyses i rubrik 20 i årsopgørelsen, hvis beløbet. overstiger 1.300 kr.

Som arbejdsgiver
Kontanter og skattepligtige gavekort skal indberettes som A-indkomst. Gaver i form af naturalier, altså fysiske genstande eller oplevelser, beskattes som udgangspunkt også. De skal indberettes som et personalegode (B-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag). 

Kan firmagaver trækkes fra?

Ifølge SKAT kan udgiften til gaven/erne trækkes fra i virksomhedens skatteregnskab for året. Omfanget og beløbet afhænger dog af gavens type og formål.

 • Firmagaver: Gavebeløbet skal indberettes som løn, hvor udgiften kan trækkes fra, som en driftsomkostning.
 • Lejlighedsgaver (Fødselsdag, barnedåb, konfirmation og lign.) kan trækkes fra som en driftsomkostning, hvis de ikke er større end, hvad der almindeligvis anses for passende.
 • Jubilæumsgratialer (Pengegaver) beskattes som udgangspunkt på lige fod med almindelig løn. Dog kan du trække gaver fra, som en driftsomkostning, hvis de opfylder gældende undtagelser.
  Er du selvstændig erhvervsdrivende uden andre medarbejdere, kan du ikke trække julegaver fra ved indkomstopgørelsen. Det samme gælder, hvis I er flere ejere.

Kan man trække moms fra gaver?

Det er muligt at trække moms fra gaver i visse situationer, men der er specifikke regler, der skal overholdes. For at momsfradraget kan opnås, skal gaven have en erhvervsmæssig forbindelse og være relateret til virksomhedens drift. 

Det er vigtigt at skelne mellem forskellige typer gaver, da reglerne varierer:

 • Reklamegaver: Moms af reklamegaver, gaver med med firmaets logo og et klart reklameformål kan trækkes fra, hvis visse betingelser er opfyldt (f.eks. værdi under 100 kr. ekskl. moms).
 • Repræsentationsgaver: Gaver, der gives i forbindelse med repræsentation, kan som hovedregel ikke trække moms fra. For eksempel julegaver til forretningsforbindelser/kunder. Dog kan du få et begrænset fradrag svarende til 25% af udgiften efter gældende reglerne. Imidlertid er der visse undtagelser, hvor du kan få fuldt fradrag for respræsentationsgaver.
 • Personale gaver: Der er heller ikke fradragsret for moms på firmagaver til medarbejdere. Uanset om gaverne holder sig inden for den skattemæssige beløbsgrænse.
 • Andre gaver: Moms af gaver til kunder og forretningsforbindelser, der ikke er reklamegaver, kan som udgangspunkt ikke trækkes fra.

Vær opmærksom på, at det er vigtigt at kunne dokumentere alle repræsentationsudgifter grundigt. Gem derfor kvitteringer, fakturaer og anden relevant dokumentation, der beskriver formålet med gaven og modtageren.

Regler for gavekort

Gavekort er en populær gaveform, men det er vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige aspekter, som følger med uddelingen af gavekort.

Skattepligtige gavekort

 • Kontantlignende gavekort: Gavekort, der kan indløses til kontanter eller bruges som betalingsmiddel i en bred vifte af butikker (f.eks. et gavekort til et storcenter), betragtes som kontanter og er derfor altid skattepligtige. De skal indberettes som A-indkomst hos modtageren og kan trækkes fra som løn hos arbejdsgiveren.

Skattefrie gavekort

 • Oplevelsesgavekort: Gavekort til specifikke oplevelser, såsom biografture, besøg på en bestemt navngiven restaurant eller wellness-ophold, kan være skattefrie, hvis deres værdi ikke overstiger bagatelgrænsen på 1.300 kr.
 • Butiksspecifikke gavekort: Gavekort, der kun kan bruges i en bestemt butik eller kæde, kan også være skattefrie, hvis deres værdi ikke overstiger bagatelgrænsen.

Yderligere information

Vil du vide mere om specifikke regler for firmajulegaver og lign., så kan du finde mere viden inde på SKAT.dk. Yderligere information om gaver og retspraksis kan findes her.

Det er altid en god idé at rådføre sig med en revisor eller Skattestyrelsen for at sikre korrekt håndtering af fradrag for firmagaver.